mua xe vinfast trước bạ o đồng

sản phẩm vinfast bán chạy

Fadil tiêu chuẩn

382.500.000 VNĐ


 

Fadil nâng cấp

413.100.000 VNĐ


 

Fadil cao cấp

449.100.000 VNĐ


 

Lux A2.0 tiêu chuẩn

1.061.100.000 VNĐ


 

Lux A2.0 nâng cao

1.142.100.000VNĐ


 

Lux A2.0 cao cấp

1.277.100.000VNĐ


 

Lux SA2.0 tiêu chuẩn

1.484.100.000VNĐ


 

Lux SA2.0 nâng cấp

1.565.100.000VNĐ


 

Lux A2.0 tiêu chuẩn

1.736.100.000VNĐ


 

Đăng ký lái thử ngay